Author: admin

author

    Purna MTQ

    Tempat Wisata 8 comments
    Purna MTQ
      Bandar Serai dibangun sebagai tempat penyelenggaraan MTQ Nasional ke-17 pada tahun 1994, yang terletak di jalan protokol Sudirman Pekanbaru mempunyai potensi tersendiri, didalam komplek purna MTQ ini terdapat bentuk-bentuk rumah adat dari seluruh